Matteboken Beta v.35

Hej alla kollegor!

Nu har mina elever gått en vecka och första veckan bestod matten av repetition av fyrans innehåll. Det repeterades tabeller, uppställning av addition, subtraktion, multiplikation, kort division och matteorden (alla begrepp från de fyra räknesätten). Denna vecka ska vi köra igång på riktigt igen med mina matteplaneringar, uppdrag, de ska få den nya matteboken Beta och ett nytt och fräscht räknehäfte. Jag tänkte under terminen lägga ut matteplaneringarna här i bloggen så om någon mer använder matteboken Beta kan deras arbete antingen underlättas eller man kanske kan få lite inspiration i varje fall:) Så här kommer allt. Även de som inte använder Beta kan självklart gynnas av innehållet!

Allra först ut är min grovplanering ak 5 2016-2017 som visar hur jag tänker att bokens delar ska delas upp under hela läsåret. Här kan man se när vad ska behandlas, dock inte hur, utan det får man hålla utkik allteftersom matteplaneringarna kommer ut.

På tur är en LPP hela aret som jag gjort utifrån matteboken Beta. Som jag skrivit i tidigare inlägg så har jag boken som utgångspunkt då jag tycker att det finns många fördelar med upplägget men kompletterar med eget material och digitala inslag. Här beskriver jag vad eleverna ska arbeta med under året, hur de kommer att arbeta med det, vilka centrala begrepp som kommer beröras, hur jag kommer att bedöma dem och slutligen finns matrisen med kunskapskraven från läroplanen. Tanken med denna helårs-LPP är att man som elev ska få en helhet och ha möjlighet att kunna gå in och titta på den under årets gång. Denna ligger synlig för dem på deras lärportal Unikum. Matrisens funktion är dels för eleverna men också för mig. Här kommer jag att klicka i rutorna allteftersom vi berör dem så att bedömningen är tydlig och synlig för eleverna utöver min formativa bedömning som sker löpande i undervisningen. Vi har dock i mina klasser pratat mycket om matriserna då det står E, C och A. Det är skillnad mellan bedömning och betyg och bara för att man visar C-kvalitét på ett prov så innebär inte det att man får ett C i betyg. Dessutom gör jag denna bedömning nu utifrån en femmas nivå och inte en sexas. Det är självklart högre krav i sexan. Dessutom avskyr jag när det blir ett jämförande klimat mellan eleverna och deras prestationer så det arbetar jag också mycket förebyggande med genom att ständigt påminna eleverna om att se till sig själva och om man vill jämföra sig, göra det med sig själv.

Som jag skrev i stycket innan utgår jag ifrån en helårs-LPP för att man ska få en helhet som såväl lärare som elev eller förälder. Dock tycker jag att de är alldeles för övergripande för att eleverna ska förstå och ha möjligheten att ta till sig av innehållet så inför varje nytt kapitel i matteboken gör jag en kapitel-LPP. Där beskriver jag vad de bör kunna efter kapitlets slut, vilka begrepp vi arbetat med, hur vi kommer att arbeta under kapitlet och slutligen hur jag kommer att bedöma dem. I denna LPP finns således ingen matris med kunskapskrav. Dessa LPP:er brukar jag gå igenom med eleverna efter några lektioner och sen stämmer vi av minst fyra gånger under kapitlets gång om vi berört innehållet i LPP:en och i så fall vad för att slutligen ha den som stöd när de göra sina utvärderingar som äger rum efter varje avslutat kapitel. Först ut är LPP kap 1.

Sist ut blir terminens första matteplanering v.35. 05B som mina elever får dels utskrivet att ha på sina bänkar men också digitalt på lärplattformen. Som jag skrivit innan så utvecklade jag denna form för att mina elever är mycket spridda både vad det gäller kunskapsmässigt och hur snabbt de arbetar. Det är fullständigt omöjligt att försöka få alla att arbeta med samma sak på samma tid och det är inget jag eftersträvar. Dessutom arbetar jag hårt med att i samtliga av mina ämnen utveckla metoder/arbetssätt för att öka elevaktiviteten. En ökad elevaktivitet = en ökad måluppfyllelse. Mer motiverade elever som äger sitt eget lärande = större och snabbare utveckling. Dessa matteplaneringar har blivit mycket uppskattade och det var många som under förra veckan undrade när de skulle få dem. Kul! Jag har matte i två klasser och den ena heter 05B och den andra 05C, därav namnet på filen.

 

Grovplanering för läsåret 2015/2016

Ladda hem PDF

 

 

 

Helårs-LPP Beta

Ladda hem PDF

 

 

 

Kapitel 1 LPP

Ladda hem PDF

 

 

 

Matteplanering v.35

Ladda hem PDF

 

 

 

Det var allt för denna gång! Hoppas det kan vara till nytta för någon! 🙂

 
handwritten