Bokcirkel – upplägg och struktur

Här kommer ett tips till er som arbetar med bokcirklar och boksamtal. Det är såklart med inspiration från En läsande klass och våra fantastiska läsfixare! Under fyran bestod den mesta läsningen av just En läsande klass och nu när mina elever har börjat femman tänkte jag att läsningen skulle bestå främst av bokcirklar av olika slag. Jag bifogar nedan färdigt material som man kan använda rakt av om i gillar det.

Detta blir första gången mina elever får arbeta med bokcirklar och jag har en ganska stor spridning på läsförmågan hos dem så det innebär en relativt enkel bok till första omgången. Dessutom såg jag stora vinster med att ha samma bok så här första gången med klassdiskussioner, vilket resulterade i den lättlästa men med det fantastiska innehållet, Rädda Ali av Torsten Bengtsson. En härlig bok som skapar många givande diskussioner. Så denna första gång valde jag att alla läser samma bok så att de kommer in i upplägget och strukturen. Denna bok är lättläst och har stor text så när jag satte mig och klurade på hur många sidor de ska läsa mellan veckorna slutade det med att boken delades på ett smidigt sätt i tre delar. Med andra ord läser vi ut boken på tre veckor. Därav var det enklast att det var tre personer i varje grupp, vilket innebär att man 2 av 3 veckor har två uppdrag utöver läsningen. I pdf:en nedan kan ni se hur jag strukturerat upp det. Från fredag till fredag ska alla elever läsa samma antal sidor, göra sitt tilldelade uppdrag samt öva på att läsa högt en sida från boken. När jag skriver uppdrag är det läsfixarna uppgifter. När man är konstnär ska man måla en bild från de lästa sidorna, detektiven ska ta ut minst 5 ord som var svåra/lustiga/roliga, reportern ska skiva tre frågor där en är på raderna, en är mellan raderna och en är bortom raderna och till sist ska cowboyen sammanfatta de sidor man läst den veckan. Sen finns även spågumman och den är alla när boksamtalet är slut då samtalsledaren ställer frågan: “vad tror ni kommer hända i nästa kapitel?”. Utöver läsfixarnas roller har jag valt att en elev är samtalsledare varje vecka, vilket innebär att hen leder samtalet, fördelar ordet och ser till att alla får komma till tals. Detta är också ett led i att öva på mötesstruktur, ta ansvar och de tycker det är roligt att få leda och hålla i taktpinnen. En nyttig övning helt enkelt. Veckans uppgift/uppgifter skriver man i sin bokcirkels-skrivbok. Varje fredag har de boksamtal kring sin bok där samtalsledaren leder samtalet och till deras hjälp har jag gjort en enkel checklista som de kan följa och bocka av tills rutinen och strukturen satt sig. Viktigt att skapa stödstrukturer som man så småningom kan minimera eller ta bort när de kan stå på egna ben. Pdf:en på strukturen nedan fick alla elever varsin och sen klippte de ut alla rollerna och schemat för sin grupp och klistrade in det i sina bokcirkels-skrivböcker.

Jag älskar bokcirklar och ser stora fördelar med att läsa och sen diskutera böckerna med varandra. Nästa bokcirkels-omgång kommer man få välja på vissa böcker, med viss guidning av mig då alla inte inser sina begränsningar, och grupperna kommer då skapas efter bokvalet. Utöver bokcirkel arbetar vi för närvarande med ett högläsningsprojekt som jag kommer att skriva om i ett annat inlägg samt har alla bänkböcker som de får tid att läsa i stort sett varje dag. Skrivmässigt arbetar vi genrepedagogik och de olika texttyperna. När de kommer till talad svenska har vi hittills arbetat med diverse retorikprojekt, värderingsövningar i form av olika dilemman – ta ställning men i år är jag sugen på att hoppa på TalasomTed men det får bli lite senare. Mer om detta kommer i andra inlägg.

Här kommer materialet ni kan ladda ner:

 

Bokcirkel schema och struktur
Ladda hem PDF

 

 

 

Checklista boksamtal

Ladda hem PDF

 

 

 

 

 
handwritten