Allt handlar om inställning!

Jag hävdar att allt handlar om inställning med risk att göra någon upprörd:) You can’t have a good day with a bad attitude. And you can’t have a bad day […]

Lärande bedömning

Lärande bedömning En tydlig bok som beskriver de fem nyckelstrategierna på ett bra sätt och kopplar dem till ett konkret arbete. Nyckelstrategierna är att tydliggöra målen, synliggöra lärandet, ge framåtsyftande […]

Mindset – du blir vad du tänker

Mindset du blir vad du tänker. En utmanande bok som diskuterar statiskt samt dynamiskt mindset och hur olika typ av beröm främjar de olika tankesätten. Författaren ger flera exempel och konkreta […]

Arbeta formativt med digitala verktyg

En fantastisk bok där Patricia Diaz ger konkreta tips på hur man kan arbeta med digitala verktyg enligt de fem nyckelstrategier för formativ bedömning. Ett riktigt uppslagsverk som ger mycket […]

Beteendeproblem i skolan

Beteendeproblem i skolan. Detta är en bok som visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever i en mängd utmanande situationer. Utgångspunkten är att barn som kan […]