Lektionen är helig

Lektionen är helig En fantastisk bok där författaren skriver om hur pedagogens uppdrag har blivit mer splittrat. Mer fokus läggs på annat än undervisning. Han talar inledningsvis om hur politikerna […]

Lärande bedömning

Lärande bedömning En tydlig bok som beskriver de fem nyckelstrategierna på ett bra sätt och kopplar dem till ett konkret arbete. Nyckelstrategierna är att tydliggöra målen, synliggöra lärandet, ge framåtsyftande […]

Mindset – du blir vad du tänker

Mindset du blir vad du tänker. En utmanande bok som diskuterar statiskt samt dynamiskt mindset och hur olika typ av beröm främjar de olika tankesätten. Författaren ger flera exempel och konkreta […]

Beteendeproblem i skolan

Beteendeproblem i skolan. Detta är en bok som visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever i en mängd utmanande situationer. Utgångspunkten är att barn som kan […]