Min matematik – planering

Jag tänkte skriva några rader om min matematikundervisning alltifrån grovplanering till lpp:er och konkret hur det ser ut i klassrummet. Jag hoppas att detta kan inspirera och om det är något ni vill använda är det bara att ta det:) Vi behöver ju inte uppfinna hjulet hela tiden utan använda varandras kompetenser!

Innan sommarlovet gjorde jag en grovplanering för hela nästa läsårs matte. Jag har detta året två femmor, vilka jag även hade i fyran så jag känner dem väl. På min skola har vi matteböckerna Alfa, Beta och Gamma, vilka jag tycker är jättebra som utgångsläge och sen göra diverse kompletterande saker vid sidan om. Jag utgår ifrån boken när det kommer till innehållet och sen fyller jag på med annat såsom digitala verktyg och laborativa övningar. För att se grovplaneringen klicka här. I grovplaneringen fördelar jag kapitlen under årets veckor så att jag vet hur mycket tid jag har till alla områden. Matteboken har upplägget att man räknar två kapitel sen repeterar man och till sist är det prov.Det innebär tre prov på de sex kapitlen boken har. Innan varje kapitel fyller eleverna i så kallade formativa bedömningar där de får kryssa i vad de kan innan kapitlet och efteråt får de kryssa i samma tabeller igen. Förhoppningen är att de efter kapitlets slut ska kunna och förstå det som finns i tabellerna.  Jag gör alltid en lpp för hela läsåret med tillhörande matris som fylls i under terminen men slutligen på våren. Vill du se den så klicka här. Däremot gör jag även lpp:er för varje kapitel för att tydliggöra målen. Vill du se ett exempel så klicka här. Dessa lpp:er är dock förenklade och har endast centralt innehåll, kunskapskraven, begrepp, arbetsgång och jag beskriver hur jag kommer att bedöma dem. Däremot finns ingen matris till varje kapitels lpp. Jag tror jag fått med det mesta kring lpp:erna, om annat hör av dig om du undrar något.

Nu över till min matematikundervisning. Jag strävar efter, liksom alla andra antar jag, att skapa elevaktiva uppgifter. Jag har provat lite olika upplägg men har fastnat för detta efter att jag upplever en stor skillnad från elevernas engagemang men även efter diverse utvärderingar från eleverna så är det en mycket uppskattad metod. Jag arbetar med något jag benämnd till matteplaneringar. De får en ny varje måndag i pappersformat som de sätter fast på sina bänkar. För att se ett exempel på en matteplanering klicka här. De får även dessa matteplaneringar på vår klassblogg veckan innan på fredagen då de ska ha möjlighet att se vad som händer kommande vecka och ibland har jag flippfilmer som genomgångar som jag vill att de tittar på hemma innan måndag. Dessa matteplaneringar läggs även på bloggen av den anledning att alla ska kunna ta igen det de missar på ett enkelt sätt. Om du är sjuk, ledig eller borta av någon annan anledning så vet du vad som ska göras.

Som du kan se har matteplaneringarna lite olika rutor. Den första till vänster beskriver i vilken konstellation som arbetet är tänkt att ske i. EPA, enskilt, par, alla, står det för. Jag skriver alltså ut hur det är tänkt att de ska jobba men i mitt klassrum hjälper alla varandra för att det inte ska bli långa väntetider när jag går runt. “See three before me” jobbar vi med, vilket innebär att de ska fråga tre klasskamrater om hjälp innan de frågar mig. Fungerar efter lite övning förvånansvärt bra!

Nästa ruta beskriver vilken dag det är tänkt att de ska jobba med vad. Detta är dock endast riktlinjer för att visa ett fungerande upplägg men de får nästan alltid välja ordning på innehållet. Om inte jag har en planerad klassaktivitet exempelvis där de behöver gjort någon förberedelse innan eller så. Att de själva får välja skapade självklart en oro hos mig till en början. Skulle de bara börja med det “roligaste” varje gång men så var det bara första veckorna sen insåg de flesta att de börjar med det som de tycker är mest krävande för att kunna bocka av och ha det lite lättare i slutet på veckan. Så kontentan är att det faktiskt fungerar galet bra!

Nästa ruta beskriver vad de ska göra och det kan vara räkning i matteboken, diverse stenciler, uppdrag på elevspel, uppdrag på nomp, andra matteappar såsom King of math osv. De har även matteläxa oftast varje vecka. Det är endast läxa av repetitiv karaktär och aldrig något nytt så det ska inte behövas hjälp från föräldrar. Dessutom har vi en timmes studieverkstad i veckan där många av mina elever väljer att göra sina matteläxor för att få hjälp om så behövs. Matteläxorna rättade jag till en början och det var dels oerhört tidskrävande men också fick jag inte riktigt till det formativa tänket. Så jag började experimentera och det resulterade i att vi under fyran rättade tillsammans hela klassen där vi bytte läxor med varandra. Eleverna fick alltså rätta och efteråt skriva framåtsyftande feedback såsom exempelvis tänk på att skriva ut enhet, läs igenom uppgiften igen, skriv lite tydligare hur du tänker, det vore nog bättre att ställa upp i uppgifterna 7 och 8 pga slarvfel i din huvudräkning. Ja det är bara några exempel på hur kommentarerna kan se ut. Till sist skriver dem sitt namn så om personen i fråga undrar något vet hen vem de ska gå till. Sen får alla tillbaka sin matteläxa direkt för att titta igenom. Jag upplever att matteläxan blir mer formativ och att syftet med läxan blir tydligare och mer lärande. Jag kan förstå att vissa elever kan tycka att det är jobbigt att andra elever rättar ens matteläxa men jag upplever inte det i någon av mina klasser. Kan bero på eleverna men också att vi inte började med detta direkt på hösten och har sedan dess arbetat galet hårt med värdegrunden och hur man ska vara mot varandra. Och än så länge har jag inte uppfattat några problem men man får ju anpassa det efter den elevgrupp man har.

Sista två rutorna i matteplaneringen är till för mina elever och jag. De kryssar i när de är klara med ett moment och även jag stämmer av och signerar. De bara älskar att få bocka av när de är klara med något! Jag vågar påstå att alla elver gillar att ta sin penna och kryssa i:)

Ja det var nog det jag tänkte skriva om grovplanering, helårs-lpp, kapitel-lpp och matteplaneringar. Har jag missat eller undrar ni något så är det bara att höra av dig! För fler lpp:er eller annat material är det bara att maila!

Hoppas att detta kan hjälpa eller inspirera någon! Allt gott!

 

Grovplanering åk 5 16-17

Ladda hem PDF Las pa sajten

 

 

 

 

LPP hela läsåret

Ladda hem PDFLas pa sajten

 

 

 

 

Kapitel-LPP, LPP kap 1

Ladda hem PDFLas pa sajten

 

 

 

 

Matteplanering

Ladda hem PDFLas pa sajten

 

 

 

handwritten

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.