LPP – Tal och räkning

 

När du arbetat med kapitel 1 i matteboken ska du:

 • Metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division med papper och penna
 • Välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer
 • Samband mellan tal och i bråkform och i decimaltal
 • Tolka tallinjer med tal i decimalform
 • Läsa och uttrycka tal i decimalform
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen

Begrepp: term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, förkortning, bråkform, decimalform

Detta ska du uppnå genom att:

 • Arbeta enligt din matteplanering
 • Ta del av praktiska genomgångar
 • Arbeta i matteboken
 • Göra diverse laborativa övningar
 • Arbeta med problemlösning i grupp
 • Ta eget ansvar i form av exempelvis läxläsning och din formativa utvärdering

Jag kommer att följa och bedöma din kunskapsutveckling på följande sätt:

 • Se ditt fortlöpande arbete under lektionerna
 • Ge läxor, rätta och följa upp dem
 • Se din självutvärdering i form av vad du själv anser att du kan och vad du kan bli bättre på

 

 
handwritten