Läsårs-LPP åk 5 Beta

Detta nedan ska vi lära oss under årskurs fem i matematik. Vi kommer fortsätta att arbeta med våra matteplaneringar där det varje vecka finns digitala inslag. Det kommer att vara tre prov under läsåret och finnas mycket tid för repetition och befästning av nya kunskaper.

Lycka till!

 

Efter det här arbetsområdet ska du kunna:

  • Tal och räkning
  • Tal i decimalform
  • Tid, tabeller och diagram
  • Räkna med tal i decimalform
  • Geometri
  • Volym och vikt

 

 

Begrepp vi arbetar med:

Addition, analog, area, avprickning, avrundning, bas, bråkform, centi, centiliter, centimeter, cirkeldiagram, deci, deciliter, decimaler, decimalform, decimaltecken, decimeter, diagonal, diagram, differens, digital, division, dygn, entalssiffra, faktor, frekvens, förkortning, förminskning, förstoring, genomsnitt, gradskiva, gram, hake, hektogram, höjd, hundratalssiffra, kategori, kilo, kilogram, kilometer, kvadrat, kvart, kvot, linjediagram, liter, lägesmått, längd, massa, medelvärde, median, meter, mil, milli, milliliter, millimeter, minut, multiplikation, månad, månghörning, naturlig storlek, nämnare, närmevärde, observation, omkrets, parallellogram, platsvärde, polygon, position, prefix, primtal, primtalstvillingar, produkt, rektangel, romb, rät vinkel, sekund, skala, skottår, spetsig vinkel, stapeldiagram, statistik, stolpdiagram, sträcka, subtraktion, summa, tallinje, term, timme, tiotalssiffra, tiondelssiffra, triangel, trubbig vinkel, typvärde, täljare, utvecklad form, vecka, vinkel, vikt, vinkelben, vinkelbåge, vinkelspets, volym, vridning, x-axel, y-axel, år och överslagsräkning

 

Arbetsgång

Moment:

Räkning i boken, stenciler och med hjälp av digitala verktyg individuellt, par och i grupp

 

Förmågor som tränas:

Problemlösning och resonemang

 

Kunskapskrav Eleven tränar på att:

Eleven kan lösa problem, välja strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär samt föra resonemang om ett resultats rimlighet

 

 

Moment:

Laborativ matematik

 

Förmågor som tränas:

Redogöra, resonera och samtala

 

Kunskapskrav Eleven tränar på att:

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer eller andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget

 

Moment:

Problemlösning

 

Förmågor som tränas:

Strategi, metod och begrepp

 

Kunskapskrav Eleven tränar på att:

Eleven kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget och har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan använda dem i korrekta sammanhang

 

Matris:

OBS: Om bilden nedan inte syns i mobilen prova datorn

Matris

 

 

 

 

 

 

 
handwritten