Beteendeproblem i skolan


beteendeproblem-lowBeteendeproblem i skolan.

Detta är en bok som visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever i en mängd utmanande situationer. Utgångspunkten är att barn som kan uppföra sig, gör det. Om ett barn inte uppför sig har omgivningen ställt för höga krav på barnets förmågor såsom exempelvis dess förmåga att hantera impulskontroll. Det är en läsvärd bok som ger många konkreta tips och bra diskussionsfrågor men jag är mycket tveksam till ett uttalande i boken som handlar om att barn under 15 år inte lär sig av misslyckanden och att det krävs beröm likställt med “vad duktig du är”. Min syn på lärandet går inte direkt i linje med detta utan jag anser att det är just av misslyckanden man lär sig och att det är viktigt att berömma barns ansträngningar snarare än barns intelligens eller talang.

Här kan du läsa en längre bokreflektion med tillhörande diskussionsfrågor som jag skrivit ihop under min läsning.

handwritten

 

 

 

fler-bocker

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.