Bokreflektion: Greppa språket – nio språkutvecklande temaarbeten för skolår 4-6

Greppa språket

 

Detta är enligt mig en uppslagsbok där du utgår från de olika temaarbetena som inspiration och gör om det till den elevgrupp och de förutsättningar du har ämnesmässigt och schemamässigt. Här nedan beskriver jag om bokens upplägg men sen får man gå in under varje temaområde för att själv utforska.

 

Boken innehåller nio teman som de har delat upp på följande sätt:

Åk 4

Att adoptera ett träd              Barn i världen Hur allting kom till

Åk 5

Författarporträtt                     Var bor du kompis?    Känslor

Åk 6

Kroppsspråk                            Vett och etikett           Vuxenvecka

 

Att tänka på när du arbetar med de olika temaområdena:

 1. Anpassa temaarbetet efter elevgruppen
 2. Att planera temaarbeten schemamässigt
 3. Helklass eller halvklass?
 4. Textkompisar
 5. Gruppdiskussioner
 6. Är det rörigt med temaarbeten?
 7. Aktiva föräldrar

 

 

Här nedan kommer några frågor som jag tycker kan vara bra att diskutera och fundera kring efter att ha läst boken:

 • Vilka tankar har du efter att ha läst boken?
 • Vad håller du med om och vad håller du inte med om i boken?
 • Vad var bra och vad var inte bra i boken?
 • Vad var svårt att förstå?
 • Kan du jämföra bokens innehåll med några av dina erfarenheter?
 • Hur fungerar det att arbeta ämnesövergripande i teman på din skola?
 • Vad ser du för vinster med ämnesövergripande arbete?
 • Vilka hinder finns när man vill arbeta ämnesövergripande?
 • Vilka temaarbeten hade du kunnat tänka dig att arbeta med?
 • Finns det några konkreta förändringar du hade gjort med ett specifikt temaområde?
 • Vilka spår kommer denna bok att lämna hos dig efter att ha läst och diskuterat den?

 

 

Referens:

Frey-Skott, E & Utterhall, G (2008).Greppa språket. Nio språkutvecklande temaarbeten för skolår 4-6. Stockholm: Natur och kultur

www.charlottesteinwig.se                 info@charlottesteinwig.se

 

handwritten